CEMENTOBETONOVÁ DESKA
ZPEVNĚNÉ KAMENIVO
ŠTĚRKODRŤ
BETONOVÁ SVODIDLA
NÁSYP
VNĚJŠÍ POVRCHY
DRENÁŽ
OBRUBNÍK
 • PREFABRIKÁT

 • MONOLITICKÝ BETON

 1. Beton XF4, XD3 – beton vystavený dešťovým srážkám a vlivu mrazu, který se ošetřuje chemickými rozmrazovacími látkami (solí). Beton vystavený ostřikování vody s obsahem chloridů

   

  Výhody

  • Snadná montáž a demontáž.
  • Hmotnost - umožní funkci svodidel bez nutnosti kotvení do podloží.
  • Při výšce 1000 mm a více chrání řidiče před oslněním protijedoucími vozidly.

   

 1. Beton XF4, XD3 – beton vystavený dešťovým srážkám a vlivu mrazu, který se ošetřuje chemickými rozmrazovacími látkami (solí). Beton vystavený ostřikování vody s obsahem chloridů

   

  Výhody

  • Při výšce 1000 mm a více chrání řidiče před oslněním protijedoucími vozidly.

   

Upozornění

Při kombinaci několika stupňů vlivu prostředí je možné ve specifikaci betonu uvést všechny, nebo pouze jeden, ten „nejpřísnější“.

Upozornění

Příklady ukazují pevnostní třídu betonu pouze ve vztahu k trvanlivosti betonové konstrukce.

Skutečné stupně vlivu prostředí jakož i další požadavky na beton, musí být zadány specifikátorem (např. projektantem) v závislosti na konkrétním případu. Pro některé konstrukce platí zvláštní technické předpisy.

Typ betonu pro daný detail


Kopírovat do schránky