KOMÍN
STŘEŠNÍ KRYTINA
OBVODOVÁ STĚNA
VNĚJŠÍ POVRCHY
STROP
VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ
VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ
ZÁKLADY
PODSYP
PODKLADOVÝ BETON 2
MARKÝZA
VNITŘNÍ PODLAHA
PODKLADOVÝ BETON 1
SKLEPNÍ STĚNA
VNITŘNÍ STĚNA
NÁSYP
 • MONOLITICKÝ BETON

 1. Varianta 1

  Beton X0 – nevyztužený základ v nezámrzné hloubce (min. 1,20 m pod povrchem terénu) v neagresivním prostředí.
 2. Varianta 2

  Beton XC1 nebo XC2, XA1 – vyztužený beton v nezámrzné hloubce (min. 1,20 m pod povrchem terénu) v chemicky agresivním prostředí.

 3. Varianta 3

  Beton XF1 nebo XF3, XC4, XA1 – vyztužený beton v zámrzné hloubce, ve styku s vodou, v chemicky agresivním prostředí.

   

Upozornění

Při kombinaci několika stupňů vlivu prostředí je možné ve specifikaci betonu uvést všechny, nebo pouze jeden, ten „nejpřísnější“.

Upozornění

Příklady ukazují pevnostní třídu betonu pouze ve vztahu k trvanlivosti betonové konstrukce.

Skutečné stupně vlivu prostředí jakož i další požadavky na beton, musí být zadány specifikátorem (např. projektantem) v závislosti na konkrétním případu. Pro některé konstrukce platí zvláštní technické předpisy.

Typ betonu pro daný detail


Kopírovat do schránky