eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Vysokohorská laboratoř

Vysokohorská laboratoř je umístěna ve vysokohorském prostředí. Zkušební vzorky jsou vystaveny extrémním klimatickým podmínkám. Ve vysokohorské laboratoři se v Československu zkoušely vzorky popílkových betonů a referenčních betonů bez popílku.

Související pojmy