eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Výhody betonu

Výhody betonu lze rozdělit do dvou hlavních skupin:


přednosti při zpracování a po dokončení

  • v tekutém nebo plastickém stavu je čerstvý beton snadno zpracovatelný do požadovaného tvaru
  • dokončené stavby vykazují vysokou stabilitu
  • ztvrdlý se podobá svými vlastnostmi kameni, je pevný, odolný vůči povětrnosti a vodě, není hořlavý

cenové výhody

  • cenově výhodné složky ovlivňují materiálové náklady
  • snadná zpracovatelnost má vliv na zpracovatelské náklady
  • trvanlivost a nehořlavost jsou dobrou dlouhodobou investicí


Uvedené výhody nejsou však pouze výhody pro investora, ale i pro projektanta, který pro něho navrhuje zamýšlené stavební dílo.

 

Odkazy:

Související pojmy