eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Ultra vysokohodnotný beton (UHPC)

Ultra vysokohodnotný beton (ultra-high-performance concrete - UHPC)

Jedná se o beton s ještě lepší vlastností (nebo vlastnostmi) než má vysokohodnotný beton. Používá se ojediněle ve speciálních případech. Aplikace těchto betonů by měla mít nějakou výraznou výhodu, například ekonomickou, nebo nemožnost užití stávající technologie apod.

pozn.: Ultra vysokopevnostní betony jsou podmnožinou ultra vysokohodnotných betonů.

 

Odkazy:

Související pojmy