eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Třída betonu

Pevnostní třída betonu (Strength class of concrete)

Třída betonu je označení jakosti betonu podle krychelné pevnosti.

Třídy pevnosti v tlaku

K rozdělení na třídy podle pevnosti v tlaku se používá tabulka 7 normy ČSN EN 206-1 pro obyčejný a těžký beton a tabulka 8 téže normy pro lehký beton. Pevnost v tlaku fck,cyl se stanovuje po 28 dnech na válcích o průměru 150 mm a délce 300 mm, nebo fck,cube na krychlích o délce hrany 150 mm. Poznámka: Ve zvláštních případech lze použít i mezihodnoty pevnosti tabulek 7 a 8.

Poznámka: v označení  beton C20/25 znamená
   C- concrete
   20 - charakteristickou válcovou pevnost betonu v tlaku  fck,cyl
   25 -  charakteristickou  krychelnou pevnost betonu v tlaku  fck,cube
 

Třídy pevnosti v tlaku

 

Třída betonu podle ČSN 73 1205

Třída betonu podle ČSN 73 1205 uvádí krychelnou pevnost betonu v MPa v rozsahu B05-B60.
Tato norma byla již zrušena!
 

Odkazy :

Související pojmy

Fotogalerie k pojmu

Fotogalerie k pojmu