eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Teplotní součinitel délkové roztažnosti

Teplotní součinitel délkové roztažnosti (Thermal coefficient of expansion - TCE)

 

Obvykle se označuje písmenem α. Zjednodušeně řečeno, odpovídá prodloužení předmětu dlouhého 1 m  při oteplení o 1°K.

 α pro beton  ..... 10 * 10-6  [1/°K]

 α pro ocel ..... 12 * 10-6 [1/°K]

 

Pozor!

Velmi podobná hodnota teplotního součinitele délkové roztažnosti je hlavní příčinou dobrého spolupůsobení betonu a oceli.

 

Odkazy:

Související pojmy

Fotogalerie k pojmu

Fotogalerie k pojmu

Pozor!