eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Schmidtovo kladívko

Schmidtovo kladívko  (Schmidt impact hammer)

Schmidtovo kladívko, obecně odrazový tvrdoměr, se používá pro nedestruktivní zkoušení ztvrdlého betonu. Kladívko umístěné v pouzdru je vymrštěno pružinou proti povrchu betonu. Na základě velikosti odrazu kladívka od betonu se odvodí pevnost betonu v tlaku.

Jedná se o tzv. sklerometrickou neboli tvrdoměrnou zkoušku. Měří se tvrdost povrchu a na jeho základě se odvodí bevnost betonu v tlaku.

Výhody:

  • rychlost
  • cena

Nevýhody:

  • zkouška není tak přesná jako zkouška na zkušebním tělese. Odchylky jsou i 20 %.

 

Odkazy:

  • Zkoušení betonu - eBeton.cz
  • ČSN EN 12504-2  Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem

Související pojmy