eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Recyklované kamenivo

beton s recyklovaným kamenivem
Recyklované kamenivo (Recycled aggregate)
 
Recyklované kamenivo vzniká rozdrcením a roztříděním stávající konstrukce nebo její části. 
 

výhody:

  • využití již jednou použitého materiálu.
 

nevýhody:

  • obrovská variabilita vlastností,
  • velké riziko znečištění dalšími látkami, které mohou zpomalit tuhnutí a tvrdnutí betonu, snížit jeho pevnosti, snížit odolnosti a trvanlivost,
  • potřeba vyšší dávky cementu pro dosažení pevností srovnatelných s betonem s běžným kamenivem.
 
 
 

Odkazy:

 

Související pojmy

Fotogalerie k pojmu

Fotogalerie k pojmu

beton s recyklovaným kamenivem