eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Přísady

Přísady (Admixtures)

Chemická látka, která upravuje některou z vlastností čerstvého nebo ztvrdlého betonu.

Dávkování: v malém množství - v % hmotnosti cementu.

 

Podle funkce rozeznáváme mnoho druhů:

 

Normy, předpisy, publikace:

  • ČSN EN 934-1 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Společné požadavky
  • ČSN EN 934-2 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

 

 

Související pojmy