eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Ošetřování betonu

Ošetřování betonu (curing of concrete)

Ošetřování betonu je souhrnný název pro opatření, která mají minimalizovat negativní vlivy okolí působící na čerstvý a mladý beton. Nejčastěji se jedná o nepříznivé vlivy počasí, které se projevují třemi způsoby:
  • vysoušením povrchu betonu (normální a vysoké teploty v létě, přímé oslunění konstrukce, vítr),
  • vyplavováním cementu z povrchu betonu (silný déšť),
  • promrznutím části nebo i celé konstrukce (teploty v zimně nižší než 0°C).

 

Způsoby ošetřování

Z popsaných nepříznivých účinků počasí vyplývají i opatření na jejich minimalizaci:
 

Slunce Slunce

  • Skrápět beton vodou, lépe vodním mlžením.
  • Lze použít i ošetřovací nástřik nepropouštějící vodu. Je potřeba ho aplikovat na tuhnoucí a tvrdnoucí beton ihned jakmile je to možné. Účinnější je první možnost - skrápění vodou, protože dochází i k chlazení povrchu betonu.

Poznámka: voda má mít podobnou teplotu jako povrch betonu. Je-li například voda příliš studená, vyvolá tepelné smrštění povrchu betonu a vznik trhlin.

 

Vítr Vítr

  • Ochránit beton před ztrátou vody speciálním nástřikem nepropouštějícím vodu. Je potřeba ho aplikovat na tuhnoucí a tvrdnoucí beton ihned jakmile je to možné.
  • Skrápět beton vodou, lépe vodním mlžením.

Poznámka: voda má mít podobnou teplotu jako povrch betonu. Je-li například voda příliš studená, vyvolá tepelné smrštění povrchu betonu a vznik trhlin.

 

Déšť

Silný déšť

  •  Zakrýt konstrukci například fólií tak, aby dešťová voda neodplavovala cement z betonu.

 

 

Mráz

Mráz

 

 
 
 
 
 

Délka ošetřování

Minimální délka ošetřování je 12 hodin. V závislosti na počasí, použitém betonu, tvaru a velikosti betonového prvku to může být několik dní, ve vyjímečných případech i dva až tři týdny.

Délku nutného ošetřování udává „specifikace provádění“ (odstavec 4.2.1 ČSN EN 13670) prostřednictvím stanovení ošetřovací třídy (odstavec 8.5 a F 8.5 ČSN EN 13670). Na základě této třídy, teploty povrchu betonu a rychlosti vývoje pevnosti betonu se z tabulek F.1, F.2 a F.3 odečte minimální doba nutná pro ošetřování betonu.

 

Normy, předpisy, publikace:

Související pojmy

Fotogalerie k pojmu

Fotogalerie k pojmu

SlunceVítrDéšťMráz