eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Ocelová vlákna do betonu

Ocelové vlákno (Steel fiber)Vlákna do betonu - SikaFibre 50/105

Ocelová vlákna jsou rovné nebo tvarované části:

 • ze za studena taženého ocelového drátu,
 • oddělovaná z taveniny,
 • protahovaná z drátu taženého za studena,
 • frézovaná z ocelových bloků,

která jsou vhodná k zamíchání do betonu nebo do malty. Vlákna se používají buď bez povrchové úpravy - ze surové oceli, nebo s povrchovou úpravou - pocínovaná nebo pozinkovaná.

 

Beton vyztužený ocelovými vlákny se nazývá drátkobetonem. Vlákna se přimíchávají do čerstvého betonu přímo v míchačce na betonárně. Drátky je možné použít do monolitických malt,  monolitických betonů včetně stříkaných betonů a do prefabrikátů. Složení vláknobetonu musí navrhnout odborník.

 

Ocelová vlákna do betonu musí splňovat požadavky normy ČSN EN 14889-1 a musí odpovídat jedné z následujících skupin a jednomu z tvarů:

 1. Skupina – podle základního materiálu použitého pro výrobu vláken:

  Vlákna do betonu - SikaFibre XR 1050S

  • Skupina I:     za studena tažený drát
  • Skupina II:    vlákna stříhaná z plechu
  • Skupina III:   vlákna oddělovaná z taveniny
  • Skupina IV:   vlákna protahovaná z drátu taženého za studena
  • Skupina V:    vlákna frézovaná z ocelových blok
 2. Tvar - ocelová vlákna mohou být přímá nebo tvarovaná, s přípustnými
              odchylkami.

 

Vlastnosti a výhody ocelových vláken v betonu :

 • zlepšují pevnost betonů a malt v tahu a v tahu za ohybu (viz reziduální, neboli zbytková pevnost),
 • zlepšují houževnatost betonu,
  Vlákna do betonu - SikaFibre HE1050
 • zlepšují odolnost betonu proti vzniku trhlin, zajišťují rovnoměrné rozdělení trhlin v konstrukci,
 • zlepšují smykovou pevnost.

 

Odkazy:

Související pojmy

Fotogalerie k pojmu

Fotogalerie k pojmu

Vlákna do betonu - SikaFibre 50/105Vlákna do betonu - SikaFibre XR 1050SVlákna do betonu - SikaFibre HE1050Vlákna do betonu - SikaFibre 60/105