eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Obsah chloridů

Obsah chloridů způsobuje korozi oceli v betonu, proto je jejich použití omezeno na prosté betony. Maximální obsah chloridů v betonu udává ČSN EN 206-1 v čl. 5.2.7.

 

Normy, předpisy, publikace:

Související pojmy