eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Interní ošetřování

Interní ošetřování (Internal curring)

Jedná se o zajištění vody k ošetřování mladého vysokohodnotného betonu (HPC). Cementový tmel HPC je tak hutný, že není možné dodávat ošetřovací vodu z povrchu skrz cementovou matrici dovnitř konstrukce. Vlivem spotřebovávání vnitřní vody při hydrataci vzniká deficit vody nutné k ošetřování. Prosté přidání vody do receptury by vedlo ke zvýšení vodního součinitele a následným neblahým vlivům na pevnost a trvanlivost betonu.

Řešením je vytvořit zásobu vody uvnitř betonu, která se bude uvnitř postupně uvolňovat a plnit roli ošetřovací vody. To je proveditelné pomocí absorbčních  materiálů, například pórovitého kameniva hydroskopických gelů*) apod.

*) Poznámka: V laboratořích byly zkoušeny i hydroskopické kuličky z dětských plen.

 

Normy, předpisy, publikace:

Související pojmy