eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Hydratační teplo

Hydratační teplo se uvolňuje v hydratačním procesu cementu po přidání vody. Velké množství tepla způsobuje v tuhnoucím betonu tepelné napětí, které může mít negativní vliv zejména na výslednou pevnost a trvanlivost konstrukce.  Zvláště při betonování v zimním období a při betonování při vysokých teplotách je třeba brát v potaz uplatnění hydratačního tepla na teplotu betonu. Zejména u masivních betonových konstrukcí se snažíme vliv hydratačního tepla eliminovat.

 

Hydratační teplo v betonu se omezuje:

  • použitím cementu s nižším vývojem hydratačního tepla:
použitím cementu s nižší vazností (lépe 32,5 než 42,5),
použitím cementu s nižším obsahem slínku (tedy lépe CEM III  a CEM II/B než CEM I).
  • přidáním přísad zpomalujících tuhnutí:
přísady zpomalující tuhnutí nesníží množství hydratačního tepla ale rozloží jeho uvolňování do delšího časového intervalu, čímž se sníží i účinky tohoto tepla,
  • přidáním latentně hydraulických příměsí:
přidáním latentně hydraulických příměsí do betonu se sníží potřebné množství cementu a tím i uvolněné hydratační teplo,
  • ochlazením konstrukce.

 

Normy, předpisy, publikace:

Související pojmy