eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Hmotnost betonu

řez betonemHmotnost (objemová) betonu může nabývat hodnot od cca 400 kg/m3 do cca 6000 kg/m3. Výslednou hmotnost nejvíce ovlivňuje volba kameniva a popřípadě speciální zpěňující přísady.

Betony s objemovou hmotností menší než 1000 kg/m3 plavou na vodě. Většinou se používají na nenosné konstrukce - spádové, vyrovnávací a izolační vrstvy. Mají lepší tepelně-izolační vlastnosti než běžný beton.

Nejběžnější objemová hmotnost betonu je mezi 2000 - 2500 kg/m3.

Betony s vysokou objemovou hmotností se nejčastěji používají na stínící konstrukce v provozech s některým druhem záření (radiologická oddělení v nemocnicích, výzkumných ústavech apod.). Výroba těžkých betonů vyžaduje speciální postupy při výrobě, dopravě a zpracování. Speciálně musí být připraveno i bednění.

 

ČSN EN 206-1 rozděluje betony podle objemové mhmotnosti na:

 

Odkazy:

Související pojmy

Fotogalerie k pojmu

Fotogalerie k pojmu

řez betonem