eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Evropská směrnice pro samozhutnitelný beton

Evropská směrnice pro samozhutnitelný betonEvropská směrnice pro samozhutnitelný beton definuje samozhutnitelný beton a mnoho dalších technických termínů, které se používají k popisu jeho vlastností a užití. Též poskytuje informace ohledně norem, které se vztahují ke zkušebnictví a materiálům používaných pří výrobě samozhutnitelného betonu.

Tato směrnice byla přeložena Svazem výrobců Betonu ČR do českého jazyka a upravena tak, aby vyhovovala českým předpisům a legislativě ČR. Dokument byl uvolněn k volnému šíření a je v české verzi volně ke stažení.

ke stažení - Evropská směrnice pro SCC v pdf

 

 

“Evropská směrnice pro samozhutnitelný beton”

je dokument obsahující nejnovější poznatky a je určen pro projektanty, výrobce, zákazníky a uživatele, kteří si chtějí rozšířit své odborné znalosti v oblasti samozhutnitelného betonu a jeho použití. Tato směrnice vznikla díky rozsáhlým znalostem a zkušenostem, které zpracovala Evropská pracovní skupina. Navržené specifikace a příslušné zkušební metody pro betony vyráběné jak v betonárnách tak přímo na staveništi jsou prezentovány v přednormové formě za účelem zjednodušení procesu tvorby norem na evropské úrovni. Tento přístup by měl podpořit nárůst užívání samozhutnitelného betonu.

 

Odkazy :

Související pojmy

Fotogalerie k pojmu

Fotogalerie k pojmu

Evropská směrnice pro samozhutnitelný beton