eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Emise

Vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do životního prostředí. Udává se v množství vypuštěné látky za určitou dobu. Je třeba rozlišovat mezi pojmem emise a imise. Emise je z ekologického hlediska vypouštění látky.

 

Odkazy:

Související pojmy