eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Druhy cementů

ČSN EN 197-1 uvádí pro obecné použití následujících pět skupin cementů podle složení:
 
portlandský slínek (vápenec pálený v peci na cement: hydraulická složka)
 
popílek - křemičitý (zbytkový produkt uhelné elektrárny: pucolánová složka reagující s volným vápnem)
 
vápenec (surovina získaná z lomů)
 
vysokopecní struska (zbytkový produkt metalurgie: hydraulická složka)
 
  • CEM I - portlandský cement
  • CEM II -  portlandský cement směsný
  • CEM III - vysokopecní cement
  • CEM IV - pucolánový cement (v součené době se v ČR nevyrábí)
  • CEM V - směsný cement
 

Cementy se dále dělí podle třídy pevnosti (32,5; 42,5; 52,5 MPa) a rychlosti náběhů pevnosti (N; R).

Z různých důvodů se v ještě praxi používají speciální cementy.

 
 
 

Odkazy:

Související pojmy

Fotogalerie k pojmu

Fotogalerie k pojmu

Druhy cementů podle ČSN EN 197-1