eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Dotvarování betonu

Dotvarování betonu (Creep of concrete)

Dotvarování betonu je deformace způsobená plastickým přetvořením betonu vlivem vnějšího zatížení. Projevuje se při velkém a dlouhodobém (několik měsíců až let) zatížení betonového prvku či konstrukce. Beton se snaží velkému zatížení "podvolit", což se projevuje různými deformacemi. Typickou konstrukcí, kde je potřeba vzít v úvahu dotvarování betonu již při jejím návrhu, je letmo betonovaný předpjatý most většího rozpětí.

 

 

Pozor!• Deformace betonu od dotvarování jsou pouze částí celkových deformací betonu. 
• Na mladším betonu se účinky dotvarování projeví více než na starším.
• Nezatížený nebo jen málo zatížený beton není účinkům dotvarování vystaven.
 
 

Dotvarování betonu

 

Odkazy:

Související pojmy

Fotogalerie k pojmu

Fotogalerie k pojmu

Pozor!Dotvarování betonu