eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Cement - normalizované označení

cement příklad

Cementy a jejich značení popisuje ČSN EN 197-1. Cementy se dělí z několika hledisek:

 

podle složení:

 • CEM I -   portlandský cement
 • CEM II -  portlandský cement směsný
 • CEM III -  vysokopecní cement
 • CEM IV - pucolánový cement
 • CEM V -  směsný cement
 

podle množství příměsi:

 • A - 6 až 20%
 • B - 21 až 35%
 

podle konkrétních druhů příměsí:

 • K - slínek
 • S - vysokopecní struska
 • D - křemičitý úlet
 • P - přírodní pucolány
 • V - křemičité popílky
 • W - vápenaté popílky
 • T - kalcinovaná břidlice
 • LL, L - vápence
 

podle vaznosti (pevnosti):

číslo uvádí v MPa pevnost / vaznost cementu po 28 dnech.
 • 32,5,
 • 42,5
 • 52,5
 

podle rychodti vývoje počátečních pevností:

 • N - normální
 • R - rychlý
 • L - pomalý
 

Počáteční pevností cementu se rozumí pevnost po 2 a 7 dnech. Stanovení se provádí opět podle ČSN EN 196-1. Pro každou třídu normalizovaných pevností se rozeznávají dvě podtřídy podle počátečních pevností, a to podtřída s normálními počátečními pevnostmi a podtřída s vysokými počátečními pevnostmi. Ta má označení R. Požadované podrobnosti mechanických a fyzikálních hodnot (tj. počátku tuhnutí a objemové stálosti) uvádí tabulka.

Cement - normalizované označení

Příklad 1:

Portlandský cement podle EN 197-1 pevnostní třídy 42,5 s vysokými počátečními pevnostmi se označí:
Portlandský cement EN 197-1 - CEM I 42,5 R

 

Příklad 2:

Portlandský cement s vápencem obsahující mezi 6 % a 20 % hmotnosti vápence s obsahem TOC, který nepřekračuje 0,50 % hmotnosti (L), pevnostní třídy 32,5 s obyčejnými počátečními pevnostmi se označí:
Portlandský cement s vápencem EN 197-1 - CEM II/A-L 32,5 N

 

Příklad 3:

Portlandský směsný cement obsahující celkové množství vysokopecní strusky (S), křemičitého popílku (V) a vápence (L) mezi 6 % a 20 % hmotnosti, pevnostní třídy 32,5 s vysokými počátečními pevnostmi se označí:
Portlandský směsný cement EN 197-1 - CEM II/A-M (S-V-L) 32,5 R

 

Příklad 4:

Směsný cement obsahující mezi 18 % a 30 % hmotnosti vysokopecní granulovanou strusku (S) a mezi 18 % a 30 % hmotnosti křemičitý popílek (V), pevnostní třídy 32,5 s obyčejnými počátečními pevnostmi se označí:
Směsný cement EN 197-1 - CEM V/A (S-V) 32,5 N
 

Odkazy:

Související pojmy

Fotogalerie k pojmu

Fotogalerie k pojmu

cement příkladCement - normalizované označení