eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Alkalicko křemičitá reakce - ASR

Alkalicko křemičitá reakce (Alkali-silika reaction)
 

ASR je chemická reakce, která vzniká v betonu, jsou-li v něm najednou přítomny tyto tři složky:

  • alkálie
  • voda
  • amorfní křemík
 
Alkálie se do betonu dostanou s cementem, nebo je beton takzvaně dotován alkáliemi z okolí (součást CHRL). Voda je, až na výjimečné případy v betonu obsažena vždy. Amorfní křemík je součástí kameniva z některých lomů.
 
Produktem ASR v betonu jsou gely, jejichž objem je větší než byl objem původních dložek. To může při dlouhodobém a intenzivním působení vést až k rozpadu (roztrhání) betonu. Dlouholeté zkušenosti s ASR mají například v USA a Japonsku.
 
 

Odkazy:

Související pojmy