VNITŘNÍ STĚNA
STROP
OBVODOVÁ STĚNA
ZÁKLADY
SPÁDOVÉ VRSTVY
VNITŘNÍ PODLAHA
PODKLADOVÝ BETON 1
SKLEPNÍ STĚNA
NÁSYP
PODSYP
DLAŽBA
PODKLADOVÝ BETON 2
  • MONOLITICKÝ BETON

  1. Varianta 1

    Beton XC4, XF1, XA1 – vyztužený beton v zámrzné hloubce v agresivním prostředí.

  2. Varianta 2

    Beton XC4, XF4, XA1 – vyztužený beton v agresivním prostředí, vystavený mrazu a rozmrazování, silně nasycený vodou, ošetřovaný chemickými rozmrazovacími látkami (solí).

     

Upozornění

Při kombinaci několika stupňů vlivu prostředí je možné ve specifikaci betonu uvést všechny, nebo pouze jeden, ten „nejpřísnější“.

Upozornění

Příklady ukazují pevnostní třídu betonu pouze ve vztahu k trvanlivosti betonové konstrukce.

Skutečné stupně vlivu prostředí jakož i další požadavky na beton, musí být zadány specifikátorem (např. projektantem) v závislosti na konkrétním případu. Pro některé konstrukce platí zvláštní technické předpisy.

Typ betonu pro daný detail


Kopírovat do schránky